CV

Jehannes Hibma
Wiuwert, 1947

Opleiding vanaf heden:
Masterclass bij Jon Gardella; tekenen en boetseren naar model
Beeldhouwopleiding bij Herma Bovenkerk, Beeldhouwcentrum Koudum
Beeldhouwlessen bij Hanna Visser, Wiuwert
ABK Vredeman de Vries, Leeuwarden: Monumentale vormgeving

Exposities, opdrachten en projecten:

2023
September: Leeuwarden deelname ‘Kunstroute Zuiderburen – Hempens – Teerns’
Mei: Keunstrûte Littenseradiel, open atelier met expositie van eigen werk en werk van cursisten 

2022
Juni: Makkum, deelname aan Makkum-Art met expositie van eigen werk op locatie
Mei: Keunstrûte Littenseradiel, open atelier met expositie van eigen werk en werk van cursisten

2021
September: Keunstrûte Littenseradiel, open atelier met expositie van eigen werk en werk van cursisten
September: Roden deelname ‘Wat’n Kunst’

2019
Oktober t/m december: Appingedam, Galerie Kunsthof Blankenstein
Augustus: Roden, deelname aan ‘Wat’n Kunst’
Mei: Keunstrûte Littenseradiel, open atelier met expositie van eigen werk en werk van cursisten
Mei: Pingjum, Kunst Achter Dijken met Kunstfestival, deelname met “Theater van de hebzucht”.

2018
September: Joure, Kunst in de tuinen, expositie van beelden in de tuin van Museum Joure
September: Roden, deelname aan ‘Wat’n Kunst’
Mei: Keunstrûte Littenseradiel, open atelier expositie van eigen werk en werk van cursisten
Mei t/m oktober: Albergen, Gallerie en beeldentuin ’t Vossenveen, expositie buitenobjecten en buitenbeelden.

2017
September: Roden, deelname aan ‘Wat’n Kunst’
Juni: Makkum, deelname aan Makkum-Art met expositie van eigen werk op locatie 11
Mei: Keunstrûte Littenseradiel, open atelier expositie van eigen werk en werk van cursisten

2016
Juli/Augustus: Oentsjerk, park landgoed Stania State, groepsexpositie met beelden, objecten en land-art
Juni: Kollumerzwaag, groepsexpositie van 18 kunstenaars in beeldentuin met beelden, objecten en land-art
Mei t/m September: Exmorra, een object bij beeldenroute en groepsexpositie van diverse kunstenaars
Mei: Keunstrûte Littenseradiel, open atelier met expositie van eigen werk, werk van cursisten en gasten.
Mei: Pingjum, Kunst Achter Dijken met Kunstfestival, Expositie buitenobjecten en buitenbeelden.

2015
Oktober: Terherne, Proef de Kunst; beelden, objecten en installatie.
September: Wommels, Greidhoek’ Festival, community-art met festivalgangers.
Augustus: Littenseradiel, Paradepaadje, beelden, objecten en installatie.
Mei: Keunstrûte Littenseradiel, open atelier met expositie van eigen werk, werk van cursisten en gasten.
Mei: Pingjum, Kunst Achter Dijken met Kunstfestival, Expositie buitenobjecten en buitenbeelden.

2014
November: Groencentrum Witmarsum, beeldhouwdemonstratie en expositie.
September: Pingjum, Kunst achter Dijken met “Een dijk vol dromen”, deelname met diverse objecten.
Augustus: Littenseradiel, Paradepaadje, beelden, objecten en installatie.
Juni: Lytsewierum, Pastorie en open tuin, groepsexpositie, beelden en objecten.
Mei: Keunstrûte Littenseradiel, open atelier met groepsexpositie van eigen werk, werk van cursisten en gasten.
Mei: Pingjum, Kunst achter Dijken met Kunstfestival, Expositie beelden en objecten in mfc en buitenobjecten.
Januari t/m maart: Sneek, Antonius Ziekenhuis, expositie foto’s.

2013
September: Wommels, Greidhoek’ Festival, met festivalgangers werken aan gezamenlijk beeld.
September: Sneek, Atelier Kubus, expositie beelden.
Augustus t/m oktober: Wommels, Museum “It Tsiispakhús”, solo-expositie beelden, foto’s en unieke objecten.
Mei: Keunstrûte Littenseradiel, open atelier met eigen werk en werk van cursisten
Mei: Kunst achter Dijken, Expositie beelden en objecten in mfc Pingjum.
Mei: Kunst achter Dijken, Expositie werk van kinderworkshops beeldhouwen in steen.

2012
November: Witmarsum, Groencentrum, expositie en workshops.
Oktober: Makkum, Beautycentrum De Mar, expositie en workshops.
September: Wommels, Greidhoek’ Festival, expositie en beeldhouwdemonstratie.
Juli tot september: Koudum, Kunstroute, groepsexpositie eindwerk beeldhouwopleiding.
Juli: Opening eigen atelier in Wommels, met expositie beelden, foto’s en een uniek object.
Mei: Keunstrûte Littenseradiel, expositie in de poort van Uniastate en de kerk in Bears.
April t/m mei: Bears, Expositie project met unieke objecten, beelden en foto’s Uniastate en kerk.

2011
Juli tot september: Koudum, Kunstroute, groepsexpositie beelden en gezamenlijk werk met Mark Hagedorn.
Juni: Workum, Beeldenstad Workum, ReWork , samen met Mark Hagedorn.
Mei: Keunstrûte Littenseradiel, expositie beelden.

2010
Juli tot september: Kunstroute Koudum, groepsexpositie beelden.
Mei: Keunstrûte Littenseradiel, groepsexpositie beelden.
Februari t/m maart: Galerie Beeldhouwcentrum Koudum, groepsexpositie beelden.

Opdrachten:

2024 Martinikerk Easterein, gedachtenistafel
2021 Martinikerk Easterein, doopfont

Theaterprojecten:

Decors ontworpen voor openluchttheater:
1993 t/m 1995 Menaem en Dronrijp
1990 t/m 1994 Jorwert (Kinderopenluchtspel)
1988 t/m 1994 Burgum

Decors ontworpen voor theater:
1990 t/m 1993 Franeker, Nieuwjaarsrevue in theater “de Koornbeurs”.
1988 t/m 1998 Diverse plaatsen, decors voor amateur- en beroepstoneel, -revues en -cabaretgezelschappen.