Gedachtenistafel in gebruik genomen.

Op zondag 7 januari is in de ochtenddienst in de Martinikerk in Easterein de gedachtenistafel in gebruik genomen. De opdracht voor het maken van deze tafel is in het voorjaar van 2023 gegeven. Opdrachtgever is de PKN gemeente van Easterein. Eerder was in de zelfde kerk al een doopvont gerealiseerd.